1 2 3
Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο ιδρυτής της αλυσίδας Σαντουϊτσάδικο οι Κοτοπουλάδες, μάγειρας στο επάγγελμα - διαπίστωσε ότι οι καιροί αλλάζουν και
επειδή κυρίως οι νέοι/νέες είναι διαρκώς απασχολημένοι με κύρια και με
συμπληρωματική εργασία/σπουδές, δεν προλαβαίνουν να «τραπεζωθούν».